Wyszukiwanie zaawansowane
Dni
Godziny
Minuty
Środowisko:


Cele:


Grupa docelowa:
Projekt „Współpraca na rzecz innowacyjnej edukacji w obszarach kompetencji społecznych i obywatelskich” – drugie działanie związane z uczeniem się/nauczaniem/szkoleniami w Wilnie

Pod koniec 2015 roku wystartował nowy projekt pod tytułem: „Współpraca na rzecz innowacyjnego kształcenia kompetencji społecznych i obywatelskich”. Realizują go trzy organizacje: Czeska Rada Dzieci i Młodzieży, Polska Fundacja Umbrella z Wrocławia oraz Litewskie Centrum Młodzieży z Wilna. Jak sama nazwa wskazuje głównym celem projektu jest kształcenie liderów młodzieżowych i młodzieży w zakresie rozwoju kompetencji obywatelskich i społecznych.

Z każdej organizacji w realizację projektu zaangażowanych jest 10 osób. 5 osób pracujących z młodzieżą i 5 młodych osób. Działania wykonywane przez uczestników projektu obejmują rozwijanie i testowanie nowych metod edukacyjnych w międzynarodowym środowisku. Uczestnicy biorą aktywny udział w trzech międzynarodowych spotkaniach (po jednym w każdym kraju partnerskim) oraz w spotkaniach na poziomie lokalnym. Rezultatem projektu będą: „Ścieżka edukacyjna” wydana w formie publikacji drukowanej i elektronicznej oraz inne narzędzia, które przydadzą się organizacjom pracującym z młodzieżą do podnoszenia kompetencji obywatelskich i społecznych.

Elementem innowacyjnym w projekcie jest nie tylko osiągnięcie rezultatu i zaprezentowanie go w różnych formach, ale przede wszystkim zaangażowanie do pracy przy tworzeniu rezultatu wszystkich uczestników projektu. W związku z tym młodzi ludzie będą bezpośrednio tworzyć metody kształcenia dla osób w swoim wieku.

W dniach od 27 czerwca do 1 lipca 2016 odbyło się już drugie działanie związane z uczeniem się/nauczaniem/szkoleniami w Wilnie, na Litwie, w którym uczestniczyło łącznie 30 osób zaangażowanych w prace nad kształtem naszego zaplanowanego rezultatu.

W pierwszym dniu programu, uczestnicy wzięli udział w interaktywnym wykładzie, który został przygotowany przez pracownika młodzieżowego Aurimas Skarzinskas z Departamentu Spraw Młodzieży. Podczas nieformalnej metody edukacji prelegent starał się zwrócić uwagę uczestników na znaczenie obywatelskich i społecznych umiejętności, poprzez analizę swoich osobistych historii i doświadczeń życiowych.

W drugim dniu programu przeanalizowano, które kompetencje społeczne i obywatelskie są ważne dla młodzieży. Podczas zajęć wybrano te kompetencje społeczne i obywatelskie, które są najważniejsze dla młodzieży, następnie podzielono uczestników na 6 grup mieszanych, a każda z nich wybrała jedną kompetencje z listy. Zadaniem dla nich było przygotowanie aktów teatralnych, które pokazują,  jak inaczej, w ważnych okresach historycznych, te kompetencje ewoluowały i jak ta ewolucja może wyglądać w przyszłości. Uczestnicy otrzymali materiały niezbędne do przygotowania oraz harmonogram epok historycznych podczas których ewolucja następowała, tj. epoka kamienia łupanego, średniowiecze, oświecenie, modernizm, teraźniejszość i przyszłość.  Wszystkie grupy wykonały zadanie w sposób zdumiewający pokazując wartość danej kompetencji oraz jej ewolucję.  Był to twórczy sposób pokazania postaw młodzieży związanej z projektem oraz uświadomienia sobie, jak ważne jest wykształcenie kompetencji w aspekcie społecznym i obywatelskim.

W kolejnym dniu przyszedł czas na zwiedzanie miasta w kontekście tematyki projektu. Uczestnicy mieli za zadanie zwiedzić miasto w małych grupach z uczestnikiem-przewodnikiem z Litwy, ale również analizę tego, jakie istnieją problemy społeczne, które mogą byś rozwiązane poprzez działanie obywatelskie. W tym dniu obywatele Republiki Czeskiej, Polski i Litwy, opracowali własną opinię o Wilnie, jego społeczeństwa i problemów. Nauczyli się, obserwując i zwiedzając okolicę, jakie kompetencje powinny być wzmacniane oraz jakie akcje obywatelskie są potrzebne.

Uczestnicy zwiedzili również bardzo innowacyjne Centrum Edukacji Obywatelskiej przy Pałacu prezydenckim, gdzie zapoznali się z głównymi aspektami funkcjonowania państwa i społeczeństwa oraz szukali inspiracji do dalszej pracy w projekcie.

W czwartym dniu, uczestnicy odwiedzili jeden z najmniej atrakcyjnych obszarów Wilna, tj.  centrum młodzieżowe w Antokolu, zwane "Szklarnią".  Uczestnicy zapoznali się z oferta edukacyjną centrum oraz możliwości jakie daje lokalnej społeczności, która w większej mierze to osoby defaworyzowane. „Szklarnia” udostępniła również miejsce na działania projektowe – wnioski z analizy problemów lokalnych, zaplanowanie oraz przeprowadzenie działań obywatelskich uczestników tego spotkania projektowego, tj. akcje obywatelskie.

Podsumowanie efektów ich pracy można rownież obejrzeć na YouTube:

https://www.youtube.com/watch?v=wTW6axAmck4&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=5tSmrJ8rPRA

W ostatnim dniu spotkania wrócono do koncepcji pracy nad rezultatem intelektualnym, przeprowadzono ewaluację spotkania oraz rozdano certyfikaty uczestnictwa.

Przed nami ostatnie już, trzecie, spotkanie LTT w w Republice Czeskiej, które odbędzie się na początku 2017 roku. Mamy nadzieję, iż dynamika i praca nad konkretnymi działaniami pozwoli nam na osiągnięcie wspaniałego rezultatu końcowego.