Pokročilé vyhledávání
Dny
Hodiny
Minuty
Prostředí:


Cíle:


Cílová skupina:
Nápověda

Tato webová stránka se věnuje vzdělávacím metodám a aktivitám. Můžete je zde jednoduše najít pomocí Vyhledávání nebo ikony Metody. Aktivity jsou představeny přehledným a lehce pochopitelným způsobem, avšak pokud byste si něčím nebyli jisti, zde vám to objasníme.

Začněme vysvětlením ikonek:

Prostředí, ve kterém aktivita probíhá (uvnitř, venku…)

Ideální počet účastníků, pro který je aktivita určena

Délka trvání – kolik času si máte na aktivitu vyhradit

Cílové skupiny:

  • Cílové skupiny aktivity rozlišené podle věku nebo tematického zaměření případně zvláštních potřeb: děti (cca 3 – 8 let), starší děti (cca 6 – 12 let), teenageři (cca 13 – 18 let), mladí dospělí (cca 17 – 26 let), NEETi, mládež s omezenými příležitostmi, pracovníci s mládeží, učitelé

Tato velká ikona ukazuje, které kompetence aktivita rozvíjí: občanské, sociální nebo oboje

Obsah:

O čem aktivita je? V čem novém se účastníci vzdělají? Jaké dovednosti a kompetence si rozvinou? Jaké vědomosti získají?

Materiál:

Materiál, nástroje a vybavení potřebné pro vedení a uskutečnění aktivity

Specifické prostředí:

Vyžaduje aktivita nějaké specifické prostředí?

Cíle a zaměření:

Jaké specifické vzdělávací cíle má aktivita?

Popis:

Celý proces aktivity je zde popsán, jak probíhá krok za krokem, od přípravy, přes realizaci až po reflexi.

Výstupy a jejich měřitelnost:

Jaké jsou výstupy a jak jsou měřeny? Byl použit nějaký validační nástroj pro ověření dosažených vzdělávacích výsledků; pokud ano, který?

Projekt, ve kterém byla metoda použita:

Pokud byla aktivita už použita v jiném projektu, zde o tom najdete podrobnosti.

Název: Název projektu, kde byla aktivita použita

URL projektu: Odkaz na webovou stránku projektu

Kontaktní osoba: Jméno osoby zodpovědné za aktivity nebo projekt